Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia2016
II nagroda w konkursie na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku
Zamawiający:
Burmistrz Miasta Turku
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Barbara Sieińska, Jakub Sieiński, Anna Płuciennik
Zagadnienia komunikacji:
inż. Jerzy Jęchorek
Wizualizacja:
Anna Kałuska


2009
Wyróżnienie równorzędne w konkursie na projekt zagospodarowania południowej części Śródki w Poznaniu
Zamawiający:
Miasto Poznań
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski
Współpraca:
Anna Sieińska, Anna Krysztofiak

2005
I nagroda w konkursie na studium programowo-przestrzenne zagospodarowania Chwaliszewa i starego koryta Warty w Poznaniu
Zamawiający:
Miasto Poznań
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski

2004
I nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania przestrzennego Placu Wiosny Ludów w Poznaniu
Zamawiający:
Miasto Poznań
Autor:
Eryk Sieiński
Współpraca:
stud. Marcin Sałata, stud. Anna Sieińska
Zagadnienia komunikacji:
mgr inż. Aureliusz Meissner

2003
Wyróżnienie w konkursie na koncepcję architektoniczną odbudowy Zamku Przemysła w Poznaniu

Praca konkursowa znalazła się w grupie pięciu wyróżnionych i otrzymała najwięcej głosów w plebiscycie publiczności. Praca została wykonana wspólnie z Architektonicznym Biurem Projektowym arch. Stafana Wojciechowskiego Kórnik ul. Kuśnierska 2.

Zamawiający:
Komitet Odbudowy Zamku Przemysła w Poznaniu
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Barbara Sieińska, Jakub Sieiński, Magdalena Molska

2002
Wyróżnienie w konkursie SARP nr 13/O/Poznań na koncepcję zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Piły – Plac Zwycięstwa

Praca została wykonana wspólnie z Architektonicznym Biurem Projektowym arch. Stefana Wojciechowskiego Kórnik ul. Kuśnierska 2.

Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Barbara Sieińska, Jakub Sieiński, Dariusz Duma

Przed rokiem 19951994
Wyróżnienie I-go stopnia w konkursie SARP nr 757 na koncepcję zagospodarowania Placu Wolności w Poznaniu
Zespół autorski:
Jacek Buszkiewicz, Eryk Sieiński, Jakub Sieiński

1988
Indywidualna Nagroda Wojewódzka Województwa Poznańskiego dla Eryka Sieińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa i architektury

1987
Nagroda w konkursie Dom z Jedynką za zrealizowany projekt budynku plombowego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 18

Konkurs został zorganizowany przez Głos Wielkopolski, Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a także objęty patronatem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Główny projektant:
Eryk Sieiński

1986
Wyróżnienie w konkursie SARP nr 678 na koncepcję dzielnicy mieszkaniowej Strzeszyn w Poznaniu
Zespół autorski:
Jacek Buszkiewicz, Eryk Sieiński

1980
I nagroda w konkursie SARP nr 639 na koncepcję osiedla domów jednorodzinnych SFM w Mosinie
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Grzegorz Ziemiański

1978
I nagroda w konkursie SARP nr 615 na koncepcję zespołu domów jednorodzinnych w Kamieńcu
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Grzegorz Ziemiański

1977
I nagroda w konkursie zamkniętym SARP nr 602 na koncepcję osiedla mieszkaniowego Helenki w Śremie
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Grzegorz Ziemiański

1975
I nagroda w konkursie zamkniętym SARP nr 574 na koncepcję osiedla mieszkaniowego Przylesie w Lesznie
Zespół autorski:
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Grzegorz Ziemiański