Nagroda w konkursie Dom z Jedynką za zrealizowany projekt budynku plombowego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 18

Nagroda w konkursie Dom z Jedynką za zrealizowany projekt budynku plombowego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 18

Nagroda w konkursie Dom z Jedynką za zrealizowany projekt budynku plombowego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 18
Konkurs został zorganizowany przez Głos Wielkopolski, Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a także objęty patronatem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Główny projektant:
Eryk Sieiński
Projekt:
1987
image
image
image
image