O firmie

O firmie

O firmieUważamy, że każda lokalizacja jest wyjątkowa i zasługuje na praktycznyefektowny projekt.
Otoczenie nas inspiruje, z wrażliwością kształtujemy architekturę, by obiekt wpisał się w otaczającą go strukturę przestrzenną, społeczną i środowiskową.
Kanonem zawodu jest racjonalizowanie kosztów realizacji i minimalizowanie szkód w środowisku.
Szanujemy dzieła naszych poprzedników i z troską podejmujemy się opracowań z zakresu ochrony zabytków.
ESPLAN Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, bogatą w doświadczenie dwóch pokoleń architektów.
jakub sieiński barbara sieińska

Zapraszamy do współpracy
Barbara Sieińska i Jakub Sieiński

Nasza Oferta

Nasza Oferta

Nasza OfertaWybór terenu inwestycji
 • Ocena przydatności nieruchomości dla realizacji konkretnej inwestycji.
 • Wykonanie studium chłonności terenu.
 • Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji.

Prace przedprojektowe
 • Przygotowanie wniosków oraz wystąpienie i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci mediów.
 • Wykonanie map terenu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji technicznej dla całości inwestycji.
 • Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).
 • Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji.
 • Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do projektowania.

Nadzór autorski
 • Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
 • Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Prace projektowe
 • Projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych:
  • projekty sieci zewnętrznych wraz z przyłączami,
  • projekty ukształtowania terenu,
  • projekty dróg i parkingów,
  • projekty elementów zagospodarowania terenu,
  • projekty zieleni.
 • Projekty budowlane i wykonawcze obiektu kubaturowego w zakresie:
  • architektury,
  • konstrukcji,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • instalacji ogrzewania,
  • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • instalacji telekomunikacyjnej,
  • instalacji alarmowej i monitoringu,
  • technologii.
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.
 • Opracowania kosztorysowe.

Zaufali nam między innymi

Zaufali nam między innymi

Zaufali nam między innymi

Miasto Poznań

Miasto Kostrzyn

Miasto i Gmina Ślesin

Miasto i Gmina Swarzędz

Bank Gdański S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Fundacja Edukacji Społecznej EKOS

Fundacja GOŚCINNA WIELKOPOLSKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych"

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie

Parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sobocie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu

INWESTOPOZ Sp. z o.o.

PEKABEX BET S.A.

IT.integro Sp. z o.o.

AVIVA Sp. z o.o.

ŚWITALSKI I SYNOWIE S.A. S.K.A

TESCO Polska Sp. z o.o.

PEMA Polska Sp. z o.o.

VOLLACK GmbH & Co.KG

...

Skontaktuj się z nami • ESPLAN Sp. z o.o.
 • ul. Iwonicka 23
 • 60-473 Poznań
 • _______________________
 • tel: +48 61 8422 735
 • tel: +48 502 280 520
 • tel: +48 507 710 141
 • mail: esplan@esplan.pl
 • NIP: 7771014245
 • KRS: 0000084622
 • REGON: 630318154
 • Kapitał: 50.000 PLN